Op woensdag 31 januari 2024 overhandigden Evert de Boer en Ludo Mennes namens de C&W de Boer Stichting, een cheque aan Harry Tupan, algemeen directeur en Annelies Meuleman, zakelijk directeur van het Drents Museum. Met dit partnership steunt de C&W de Boer Stichting de komende vijf jaar het museum in algemene zin, maar draagt het ook specifiek bij aan de nieuwe collectiepresentatie ‘Labyrinthia’.

Een prachtige continuering voor de komende vijf jaren van een reeds langdurige samenwerking tussen het Drents Museum en de C&W de Boer Stichting. Het is waardevol een bijdrage te kunnen leveren aan goede initiatieven uit Drenthe.

v.l.n.r. Harry Tupan, Evert de Boer, Ludo Mennes en Annelies Meuleman

Tijdens de jaarlijkse relatiebijeenkomst van stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis op 20 november 2023 is als verrassing een cheque uitgereikt voor het project Webcams voor de afdeling Neonatologie van het Martini Ziekenhuis.

Alfred Welink, voorzitter van stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis, ontving de cheque ter waarde van €20.000 van Evert de Boer van C&W de Boer Stichting.

“De C&W de Boer Stichting steunt al ruim 35 jaar ruim 70  initiatieven per jaar in met name de provincie Drenthe. Het gaat naast diverse culturele doelen vooral om sociale initiatieven voor de zwakkeren in de samenleving. Vanwege het belang van het Martini Ziekenhuis, ook voor de provincie Drenthe, steunt de C&W de Boer Stichting sinds een aantal jaren ook Vrienden van het Martini Ziekenhuis. Het project Webcams sprak ons bijzonder aan, vandaar onze steun aan dit geweldige initiatief”, aldus Evert de Boer.

Ouders de mogelijkheid geven om via een webcam 24 uur per dag contact te hebben met het kind
Het project Webcams voor de afdeling Neonatologie is een initiatief van Baukje Beitske Krol, unithoofd van de afdeling: “Soms kunnen ouders door omstandigheden niet bij hun te vroeg geboren baby zijn, bijvoorbeeld doordat ze zelf ziek zijn of doordat er meer kinderen in het gezin zijn die aandacht en liefde nodig hebben. Het is de wens om ouders tóch de mogelijkheid te geven om via een webcam 24 uur per dag contact te hebben met het kind. Uit onderzoek blijkt dat dit een zeer positief effect heeft op de belangrijke hechting in de eerste weken na de geboorte van een baby.”

Er loopt nog een aantal acties om het geld bij elkaar te krijgen om het project vervolgens te kunnen realiseren. “Met dit bedrag is een groot deel van het totaalbedrag binnen. We zijn C&W de Boer Stichting zeer dankbaar voor dit fantastische gebaar”, aldus Alfred Welink. 

Op 22 september 2023 is op locatie aan de Duymaer van Twistweg 2 te Hoogeveen door een afvaardiging van de besturen van Stichting Willem de Boer huis Hospice Hoogeveen en de C&W de Boer Stichting een handtekening gezet onder de huurovereenkomst voor de komende tien jaren met meerjarige verlenging als mogelijkheid. Dit tot genoegen van beide partijen, die hier in het afgelopen jaar diverse vruchtbare gesprekken over gevoerd hebben om tot een zo comfortabel mogelijke situatie en verblijf te komen voor zowel gasten als medewerkers van het hospice.

Foto boven: ondertekening door beide voorzitters, te weten de heren Evert de Boer (links) namens C&W de Boer Stichting en Bart Blanken (rechts) namens Willem de Boer huis Hospice Hoogeveen.

Het hospice Willem de Boer huis in Hoogeveen is een warm en gastvrij huis waar mensen in alle rust en geborgenheid hun laatste levensdagen door kunnen brengen. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing.

De studenten startup competitie van Drenthe 
Student Business Award 2023

Op de finale avond Drentse Onderneming van Jaar 2023 was er aandacht voor jonge, startende ondernemers. De Student Business Award startte maanden geleden de zoektocht naar hét ondernemerstalent van Drenthe. Na verschillende voorrondes, was 19 oktober 2023 de finale.

Finalisten Anna Kukurina (student Drenthe College), Aron Lammerts van Bueren (student Alfa-college) en Kim Bosma (student Alfa-college) betraden vol spanning het podium om daar de einduitslag te horen. Het was Anna die er met de hoofdprijs, de zogeheten Cor de Boer-prijs, vandoor ging. Aan de winnaar werd de Award, ‘het Boertje’, overhandigd door Evert de Boer namens C&W de Boer Stichting.

Anna houdt zich bezig met upcycling; ze maakt van (oude) tweedehandskleding, nieuwe kleding. Met haar businessidee, die qua duurzaamheid aansluit bij de tijdsgeest van nu, én haar sterke presentatie wist ze de jury te overtuigen. Anna wint hiermee een geldprijs van € 7.500 ter ondersteuning van haar startup. Aron Lammerts van Bueren nam de tweede prijs, een geldbedrag t.w.v. € 5.000, mee naar huis en Kim Bosma keerde huiswaarts met de derde prijs, een geldbedrag t.w.v. € 2.500.

C&W de Boer Stichting stimuleert de Student Business Award: studenten die ondernemer zijn of naast hun studie hun eigen onderneming opstarten. Een prachtige ontwikkeling voor het stimuleren van jong talent in Drenthe.

Voor meer informatie zie de websites van Drentse Onderneming van het Jaar of van Drenthe College

De winnaars van de Student Business Award 2023. De zogeheten Cor de Boer-prijs ging naar Anna Kukurina (student Drenthe College). Zij ontving de Award, ‘het Boertje’, overhandigd door Evert de Boer namens C&W de Boer Stichting.

Maggie’s Center Groningen

HET EERSTE MAGGIE’S CENTER VAN NEDERLAND!

Het eerste Maggie’s Center van Nederland wordt gebouwd in Groningen, nabij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het centrum biedt een helende en huiselijke plek waar mensen die met kanker te maken hebben (gehad) samen met hun partners, familieleden en vrienden kosteloos terecht kunnen voor een integraal aanbod van psychosociale hulp en begeleiding, als aanvulling op de medische zorg die het ziekenhuis kan bieden. Stichting Maggie’s Centers Nederland is opgericht als affiliatie van de The Maggie Keswick Jencks Cancer Caring Centres Trust in het Verenigd Koninkrijk, dat sinds 1996 met veel succes 27 locaties heeft geopend. In alle gevallen op toonaangevende locaties naast ziekenhuizen. Het eerste Maggie’s Center van Nederland maakt onderdeel uit van een internationaal netwerk van Maggie’s. Zo zijn er naast het Verenigd Koninkrijk ook locaties in Hongkong, Tokio en Barcelona.

Wie heeft het Maggie’s Center Groningen ontworpen? En waar komt het?
Architect Marlies Rohmer (gebouw en interieur) en tuin- en landschapsarchitect Piet Oudolf (tuin).
Het center komt op het terrein van het UMCG, aan de noordkant naast het protonentherapiecentrum.

Wie kunnen er terecht?
Patiënten die kanker hebben of hebben gehad en zo goed en prettig mogelijk verder willen leven. Ook naasten van kankerpatiënten, werkgevers en onderwijsinstellingen kunnen in het centrum terecht voor informatie en advies. Maggie’s richt zich in het bijzonder ook op jongeren en kinderen met kanker, ook met het oog op het protoneninstituut.

De C&W de Boer Stichting omarmt het Maggie’s Center en past goed bij het gedachtengoed van de founders van de stichting, Cor en Willem de Boer.

De studentenstartupcompetitie van Drenthe

Tijdens de Student Business Award strijden studenten om de Cor de Boer prijs, een prijs die beschikbaar wordt gesteld door C&W de Boer Stichting. De prijs is vernoemd naar mevrouw Cor de Boer-Otten en is bedoeld als aanmoediging om jong ondernemerschap in Drenthe te stimuleren.

Cor de Boer was één van de eerste vrouwelijke ondernemers in Drenthe die een enorme impact heeft gehad op het succes van o.a. de Boer Supermarkten, niet alleen in Drenthe maar ook elders in Nederland.

mw. Cor de Boer-Otten

Cor is geboren in 1930 in Hoogeveen als dochter van een bekende lokale aannemer. In 1952 is Cor getrouwd met Wim de Boer, telg uit een succesvolle gruttersfamilie in Hoogeveen. In 1952 beginnen Cor en Wim samen aan de Hoofdstraat in Hoogeveen één van de eerste zelfbedieningswinkels in Noord-Nederland. Cor was degene die de winkel runde en Wim deed alles op gebied van inkoop, administratie en logistiek. Het was zeer ongebruikelijk in die tijd dat een vrouw een dergelijke verantwoordelijkheid had. Regelmatig kwamen vertegenwoordigers in de winkel en vroegen Cor naar de baas, waarop zij dan antwoordde: ‘Die staat voor u’. Vol ongeloofwaardige blikken werd dan alsnog met enige tegenzijn het gesprek aangegaan…..

In 1962 werd door hen verderop aan de Hoofdstaat één van de eerste supermarkten in het noorden van het land geopend. Vanwege het succes volgden snel ook andere supermarkten in Emmen, Meppel en andere plaatsen.

Cor had een enorm gevoel voor trends en, naast het iedere dag in de winkels te zijn, was zij altijd bezig met het introduceren van nieuwe trends in de winkels. Supermarkten verkochten bijna alleen maar levensmiddelen in die tijd, maar Cor zag enorme mogelijkheden om bijvoorbeeld koffie kopjes bij de koffie en vaatdoekjes bij het afwasmiddel te introduceren. Nu heel gewoon maar toen best trendsettend. 

In het bedrijf werd Cor als Directeur Non-Food verantwoordelijk voor de inkoop van het gehele non-food assortiment, één van de successen achter de heel snelle groei van het bedrijf in Noord en Oost-Nederland. Samen met andere ketens, zoals Fred van der Werff (later overgenomen door De Boer), Dirk van den Broek, Dekamarkt, en anderen, werd er ingekocht waaronder non-food. Als enige vrouw in een mannenwereld was Cor vaak degene die bepaalde wat wel of niet werd ingekocht. Iedereen verklaarde haar bijvoorbeeld voor gek om treinwagons met voetballen te kopen tot ze merkten dat dit een geweldig succes was bij De Boer Supermarkten.

In de jaren ’70 werd, vanwege ‘trammelant’ met de verkoop van alcoholhoudende dranken in de supermarkten, begonnen met Mitra slijterijen en Cor bedacht de naam Mitra als afkorting van MInder TRAmmelant. Als eindverantwoordelijke voor de non-food inkoop zag zij ook met eigen ogen de toenemende omzet van zelfverzorgingsmiddelen in de supermarkt en het idee voor een drogisterijketen was geboren en dit werd in 1980 de Trekpleister drogisterij keten.

In 1987 is het de Boer Winkelbedrijven concern naar de beurs gegaan en heeft Cor de Boer afscheid genomen van het bedrijf. Op dat moment waren er 100 de Boer Supermarkten, 60 Mitra slijterijen en 70 Trekpleister drogisterijen. Een zeer imposante prestatie sinds het begin in 1952.

Ook was Cor, samen met haar man Wim, zeer sociaal bewogen en was er in het snelgroeiende bedrijf heel veel aandacht voor de personen die betrokken waren bij het bedrijf. Bij ziekte een telefoontje, bloemen of een bezoekje. Jubilarissen werden extra uitbundig in het zonnetje gezet. De deur stond altijd open om persoonlijke problemen te bepraten en meestal werd er een passende oplossing gevonden. De secundaire arbeidsvoorwaarden waren vaak beter dan bij vergelijkbare bedrijven en de sfeer was duidelijk van een (h)echt familiebedrijf. Het was echt één grote familie, zodat zelfs heden oudgedienden elkaar nog graag ontmoeten onder de noemer ‘Club Oud De Boer’. De menselijke maat, die nu zo vaak ontbreekt bij bedrijven, was de rode draad in dit alles. 

Met een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van het bedrijf hebben Cor en Wim de Boer in 1987 de C&W de Boer Stichting opgericht, met als doel sociale en culturele projecten te steunen in de regio Drenthe en tevens steun voor medische projecten in het UMCG. In de afgelopen 35 jaar zijn honderden projecten door de C&W de Boer Stichting gesteund, waaronder nu het initiatief voor de opleiding Jong Ondernemerschap op het Drenthe College en de daarmee verband houdende Cor de Boer prijs. Een prachtig initiatief om in de geest van Cor de Boer het jonge ondernemerschap in Drenthe te ondersteunen. Dit omdat ook zij al als 22-jarige in 1952 in deze provincie haar start heeft gemaakt, dat geresulteerd heeft in een zeer succesvolle carrière als ondernemer. 

Cor was een gedreven ondernemer, voor wie ‘nee’ geen optie was. Hard werken en altijd een visie hebben, is voor haar zeer bepalend geweest voor het succes, dat zij samen met haar man Wim heeft bereikt.

De grote finale van de Student Business Award vindt plaats in oktober. Dit is het ‘voorprogramma’ van de Drentse onderneming van het jaar verkiezing, die jaarlijks de beste ondernemers van Drenthe trekt.