Naamsvermelding

Organisaties die door de C&W de Boer Stichting worden gesteund mogen hiervan na vooraf verkregen toestemming melding maken op hun website in sociale media of op andere wijze zoals met ons is afgestemd. U kunt hiervoor ons logo gebruiken, wat u hieronder kunt downloaden. Wel stellen wij het op prijs dat u uw publicatie met ons deelt via info@cwdeboerstichting.nl