Geschiedenis

De C&W de Boer Stichting is in december 1987 opgericht door de heer W. de Boer en zijn echtgenote mevrouw C. de Boer-Otten. Het echtpaar de Boer opende in 1952 in Hoogeveen de eerste De Boer levensmiddelen zelfbedieningszaak. In de navolgende jaren werden meerdere winkels geopend in o.a. Meppel en Emmen. In 1962 werd in Emmen de eerste de Boer Supermarkt geopend waarna meerdere vestigingen volgden.

Vanaf 1970 volgde een enorme expansie in vooral het noorden en oosten van Nederland. Ook werd de slijterij keten Mitra opgericht en tevens in 1980 de drogisterijketen Trekpleister.

In 1987 bestond De Boer Winkelbedrijven, zoals het bedrijf ondertussen heette, uit ongeveer 100 supermarkten, 60 Mitra slijterijen en 70 Trekpleister drogisterijen en is het bedrijf naar de Amsterdamse beurs gegaan. De Boer was toen marktleider in Noord-Nederland.

De heer en mevrouw de Boer hebben een gedeelte van de verkoopopbrengst gebruikt om de C&W de Boer Stichting op te richten. In de jaren voorafgaand aan de oprichting was liefdadigheid reeds zeer belangrijk voor het echtpaar de Boer en menige vereniging of instelling heeft in die jaren dan ook op financiële steun van het echtpaar de Boer kunnen rekenen. Met het oprichten van de Stichting, met een onafhankelijk bestuur, hebben de heer en mevrouw de Boer deze liefdadigheid een officiële vorm gegeven met als uitgangspunt om goede doelen te blijven steunen voor langere tijd, zelfs na hun overlijden. 

De heer en mevrouw de Boer zijn beiden geboren in Hoogeveen waar zij ook hun hele leven hebben gewoond. Ook de zakelijk activiteiten zijn begonnen in Hoogeveen en zowel het hoofdkantoor als grootste deel van de distributie van De Boer Supermarkten, Mitra en Trekpleister zijn altijd in Drenthe gevestigd geweest in de periode tot 1987. Vanwege deze grote band met, en betrokkenheid bij Drenthe is de focus van de Stichting dan ook op de regio Drenthe. Goede doelen in Drenthe zijn vaker achtergesteld bij hun fondsenwerving t.o.v. andere regio’s van het land waardoor de C&W de Boer Stichting hier een belangrijke rol in vervult.

De heer en mevrouw de Boer waren zeer sociaal bewogen en hebben dan ook altijd de voorkeur gegeven om vooral steun te geven aan ‘mensen die aan de andere kant van het geluk zijn geboren’. 

De heer en mevrouw de Boer zijn ook altijd bijzonder betrokken geweest en geïnspireerd geraakt door de vele mooie initiatieven in het UMC Groningen. Sinds de oprichting van de Stichting is er dan ook jaarlijks steun aan diverse initiatieven vanuit het UMCG.

Het huidige bestuur kent dan ook vooral donaties toe aan instellingen die passen bij het gedachtegoed van de beide oprichters.