Beleid

Doelstellingen

Nederland:

De Stichting heeft als doel het verlenen van financiële steun aan organisaties, instellingen en personen die zich actief inzetten voor de hierna onder 1 tot en met 5 vermelde doelen. Deze steun richt zich met name op doelen in de regio Drenthe en tevens op een aantal specifieke doelen in de provincie Groningen.

  1. Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven gericht op kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten, zieken, zorgbehoevende jongeren, enz.
  2. Ondersteuning op het gebied van kunst en cultuur.
  3. Steunen van initiatieven op het gebied van (jong) ondernemerschap.
  4. Het steunen van gezondheidszorg en het welzijn van patiënten in ziekenhuizen met een focus op het UMCG en Beatrix Kinderziekenhuis. 
  5. Het beschikbaar stellen tegen een minimale vergoeding van faciliteiten waaronder het Hospice Willem de Boer Huis in Hoogeveen.

Buitenland:

De Stichting verleent ook financiële steun aan goede doelen in het buitenland doch doet dit in samenwerking met een aantal vaste partners. De focus ligt hierbij op het voorzien in eerste essentiële levensbehoeften zoals:

  1. Toegang geven tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen in afgelegen gebieden.
  2. Lokale medische zorg waarbij ondersteuning met kennis en mensen, vooral artsen en medisch geschoolden, vanuit Nederland plaatsvindt.

Beschikbare middelen

De Stichting is opgestart door een forse financiële inbreng van de heer en mevrouw de Boer. Ook in de jaren na de oprichting is er aanvullende financiering vanuit de familie gedaan.

De Stichting belegt de gelden op een verantwoorde wijze waardoor het vermogen in de loop der jaren is gegroeid. Hierdoor kan ook over de jaren heen meer financiële steun aan goede doelen worden gegeven.

De Stichting doet niet aan fondsenwerving.