Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. De stichting is in 2012 van start gegaan voor de inwoners van de gemeente Groningen en is nu actief in 13 gemeenten, waaronder 4 gemeenten in de provincie Drenthe.

SUN krijgt het geld dat ze uitkeert van fondsen en giften. De kosten van het SUN-bureau worden gedragen door de aangesloten gemeenten. Het fondsengeld wordt zodoende volledig besteed aan noodhulp. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen alleen ingediend worden door medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt. Een voorwaarde voor toekenning is verder dat er geen gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen. SUN geeft, uiteraard afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld geld voor duurzame gebruiksgoederen, woninginrichting, levensonderhoud en kleding. Giften voor schuldsanering en reiskosten naar het buitenland worden in principe niet verstrekt. Het gaat altijd om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken. De C&W de Boer Stichting ondersteunt dit initiatief voor Drenthe.