Door de turfwinning was Hoogeveen in de 17e eeuw een groot schippersdorp geworden. Er waren elf scheepstimmerwerven. Dat alles is verdwenen. De Stichting Drentse Praam heeft als missie het realiseren van een Historisch Scheepvaartcentrum in Hoogeveen.

In 2020 startte de Drentse Praam met de Vaarfietstocht met een leenschip. Hiervoor was veel belangstelling. Inmiddels heeft de Stichting  een klein aakje, de ‘Verwisseling’ gekocht. Deze wordt verbouwd tot rondvaartboot. De bijdrage van C&W de Boer Stichting is een belangrijke ondersteuning voor de aanpassing van het scheepje tot rondvaatboot!

Vincent van Gogh kwam in 1883 met de stoomtrein aan in Hoogeveen. Na drie weken vertrok hij met de trekschuit naar Nieuw-Amsterdam. De provincie Drenthe heeft 2023 uitgeroepen tot Van Goghjaar. Met het scheepje worden Van Goghvaartochten georganiseerd. Deze vinden de komende jaren plaats in de maanden juli, augustus en september. Met deze vaartochten beleven de passagiers het varen met een trekschuit en leren Van Gogh beter kennen. Voor meer informatie zie www.vangoghtochten.nl