Over de Vrienden

De Stichting Vrienden van Vanboeijen zet zich in voor het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking bij Vanboeijen. Dit doet zij door het bieden van financiële ondersteuning voor projecten en materialen. Het gaat dan om de extra dingen die het leven beter of leuker maken en waar op andere manieren geen financiële ruimte voor is.
De Stichting Vrienden van Vanboeijen is onafhankelijk van Vanboeijen. De stichting bepaalt zelf welke projecten zij ondersteunt, uiteraard in nauw overleg met Vanboeijen.

Vanboeijen

Meedoen in de maatschappij. Met respect behandeld worden. Ontdekken waar je goed in bent. Zelf kiezen. Sociale contacten onderhouden. Basisbehoeften die voor ieder mens belangrijk zijn. Voor iemand met een verstandelijke beperking net zo goed als voor ieder ander. Samen werken aan persoonlijk perspectief: dat is waar Vanboeijen voor staat. En daarin staat de méns centraal. Of ze nu jong of oud zijn, veel ondersteuning en begeleiding nodig hebben of weinig, en langdurig of maar tijdelijk. Daar hoort ook bij: wonen en werken op een plek die je prettig vindt. Bijvoorbeeld dicht bij ouders, verwanten en vrienden. Daarom biedt Vanboeijen ondersteuning in het vinden van woningen en werkplekken op verschillende locaties in de provincie Drenthe, onder andere in Meppel, Assen, Hooghalen, Hoogeveen en Anderen.

C&W de Boer Stichting heeft al jaren een goede samenwerking met Vanboeijen en draagt de organisatie en haar bewoners een warm hart toe. We ondersteunen diverse activiteiten zoals de Sloepentocht, de Rally zonder Poespas, de TT kermis, de Wensenweek en het sinterklaasfeest.