Voedselbank Zuidwest Drenthe (uitdeelpunt Hoogeveen)
We zijn een vrijwilligersorganisatie die mensen die onder de armoedegrens leven kosteloos helpen aan voedsel. Voedsel wordt gedoneerd wat anders vernietigd zou worden vanwege de korte houdbaarheidsdatum of overproductie. Zo kunnen wij vele mensen helpen (oktober 2022: 201 gezinnen) en tegelijkertijd voedselverspilling tegen gaan. Uitdeelpunt Hoogeveen werkt met 45 vrijwilligers.