Het Toon Hermans Huis Drenthe is een ontmoetingsplek in Hoogeveen waar iedereen die geconfronteerd wordt met kanker, kan binnenlopen. Ook partner, familie en vrienden zijn welkom. Samen met lotgenoten en goed opgeleide vrijwilligers bieden we hulp zodat mensen hun kracht (her)vinden om verder te gaan in het leven met en na kanker. In een ongedwongen sfeer kan men zijn of haar verhaal vertellen, troost en begrip vinden en ontspannen door creatief bezig te zijn. Het Toon Hermans Huis Drenthe wil haar activiteiten verbreden, de diversiteit van de gasten vergroten, meer bekendheid geven aan deze informele psychosociale zorg bij kanker en als toegevoegde waarde gezien worden door de specialisten in de oncologische zorgketen.