De stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis is dé fondsenwervende stichting van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG en zet zich in om het verblijf van kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.

Dat doen wij door welzijnsprojecten te financieren waarmee de verblijfs- en speelomgeving van de patiënten en ouder wordt verbeterd. Maar ook innovatieve projecten tijdens behandelingen ten behoeve van stress- en angstreductie. Ook zorgen we voor financiering van wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kunnen zieke kinderen een betere behandeling of betere kwaliteit van leven krijgen.

Al jarenlang is C&W de Boer Stichting zeer betrokken bij het ‘welzijn en de wetenschap’ van zieke kinderen. Met deze waardevolle steun hebben wij diverse welzijns- en wetenschapsprojecten kunnen realiseren.

Het Beatrix Kinderziekenhuis is onderdeel van een academisch ziekenhuis, het UMCG. In het Beatrix Kinderziekenhuis wordt continu vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek gedaan. Onderzoek naar oorzaken van ziekten, verbeterde behandelmethoden en gevolgen van ernstige ziekten bij kinderen. Onderzoek is onmisbaar in de stap naar genezing en daar is financiële steun voor nodig. We zijn C&W de Boer Stichting zeer dankbaar voor deze waardevolle steun die wij al een aantal jaren mogen ontvangen voor diverse wetenschapsprojecten (fotograaf Sylvia Germes).


Ondersteuning onderzoek Beatrix Kinderziekenhuis UMCG – Kinderoncologie (2023)

Een nieuw dieet als mogelijke therapie voor door chemotherapie geïnduceerde darmschade
Prof. Dr. W.J.E. Tissing

Kinderen (maar ook volwassenen) die behandeld worden met chemotherapie of een beenmerg transplantatie, hebben vaak veel bijwerkingen. Eén van de belangrijke bijwerkingen is de zogenaamde mucositis, waarbij het darmslijmvlies gedurende een aantal weken zo beschadigd is, dat voeding moeilijk is, en er veel diarree en buikpijn is. Tot op heden bestaan er geen mogelijkheden om dit te voorkomen of het herstel te bevorderen. Het laboratorium in het UMCG doet hier al jaren onderzoek naar, en heeft nu mogelijk een dieet gevonden, dat het herstel bevorderd. Met deze subsidie wordt nu onderzoek in het laboratorium gedaan om dit verder te onderzoeken, om zo in een volgend stadium een onderzoek bij patiënten te kunnen gaan doen om te kijken of het behalve in het laboratorium ook bij patiënten werkt.
Met financiële ondersteuning vanuit C&W de Boer Stichting wordt dit onderzoek mede mogelijk gemaakt.

Op de foto een buidelstoel op de afdeling Neonatologie waar de C&W de Boer Stichting een financiële bijdrage aan heeft geleverd (2021)