Quina Care wil voor inwoners in en rondom Putumayo de zorg verbeteren en toegankelijker maken door het verlenen van passende eerste en acute tweedelijns medische zorg. Tot deze zorg behoren ook preventie en voorlichting. Bij de zorg ligt de nadruk op spoedeisende en verloskundige zorg en de behandeling van infectieziekten en ondervoeding bij kinderen.

In november 2021 is ons ziekenhuis geopend. Gestart is met een polikliniek, spoedeisende hulp, apotheek en laboratorium, volgend jaar volgen de verpleegafdelingen en de operatie-en verloskamer.

Het streven is om zoveel mogelijk lokaal personeel aan te nemen. Er wordt eveneens geïnvesteerd in hun ontwikkeling door het aanbieden van opleidingen, hetgeen zal leiden tot meer zelfredzaamheid. Aan de patiënten wordt voor een consult een kleine bijdrage naar draagkracht gevraagd, evenals voor medicatie en diagnostiek. Deze bijdragen zijn echter niet kostendekkend. De financiële ondersteuning van de C&W De Boer Stichting draagt bij aan het verlenen van deze zorg.

Patio van het ziekenhuis met patiënten
Patio van het ziekenhuis met patiënten
Assistent verpleegkundige aan het werk
Assistent verpleegkundige aan het werk