Onze missie is gericht op het verbeteren van de omstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde Peruaanse kinderen door het aanbieden van gratis medische zorg, in de breedste zin van het woord.

O.a. door het jaarlijks uitvoeren van 5 tot 7 (gratis) operatieprojecten voor kinderen geboren met een defect zoals schisis of spina bifida. Niet alleen worden deze kinderen geopereerd, zij ontvangen een multidisciplinaire voor-en nazorg bestaande uit spraaklessen, gebitsverzorging- en regulering, psychologische begeleiding en of fysiotherapie.

De bijdrage van C&W de Boer Stichting maakt dat de kwaliteit van leven van deze kinderen significant verbeterd wordt, zij zullen onderwijs gaan volgen, worden sociaal geaccepteerd en zo wordt het verschil gemaakt.