Hulphond Nederland helpt mensen met de inzet van een hulphond. De stichting heeft al ruim 40 jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. Zowel mensen met een fysieke als geestelijke zorgvraag krijgen met de inzet van een hulphond vrijheid en autonomie terug.

Het Domingo House is onderdeel van Hulphond Nederland en helpt mensen met een geestelijke zorgvraag door middel van therapie. Volwassenen met een trauma die vastgelopen zijn in hun behandeling worden er geholpen met systemische, ervaringsgerichte therapietrajecten op maat. Hierin wordt naast de inzet van traditionele middelen ook gebruik gemaakt van speciaal getrainde hulphonden en paarden.

Voor jeugd  met ontwikkelingsstoornissen of psychiatrische problematiek is er een speciaal programma ontwikkeld waarbij de therapeut hulphonden inzet. Inmiddels worden jaarlijks vanuit 12 locaties in Nederland jongeren met autisme, ADHD, depressie of gedragsproblemen geholpen, in samenwerking met jeugdzorg en GGZ-instellingen.

Voor de opleiding en inzet van hulp- en therapiehonden ontvangt Hulphond Nederland geen subsidies of overheidssteun. De stichting is dus volledig afhankelijk van sponsoring, donaties en giften.