Het hospice Willem de Boer huis in Hoogeveen is een warm en gastvrij huis waar mensen in alle rust en geborgenheid hun laatste levensdagen door kunnen brengen. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing.

Ondertekening huurovereenkomst
Op 22 september 2023 is op locatie aan de Duymaer van Twistweg 2 te Hoogeveen door een afvaardiging van de besturen van Stichting Willem de Boer huis Hospice Hoogeveen en de C&W de Boer Stichting een handtekening gezet onder de huurovereenkomst voor de komende tien jaren met meerjarige verlenging als mogelijkheid. Dit tot genoegen van beide partijen, die hier in het afgelopen jaar diverse vruchtbare gesprekken over gevoerd hebben om tot een zo comfortabel mogelijke situatie en verblijf te komen voor zowel gasten als medewerkers van het hospice.

Op de foto boven staan beide voorzitters, te weten de heren Evert de Boer (links) en Bart Blanken (rechts).

Geschonken een van glas geblazen kandelaar aan het Hospice Hoogeveen door C&W de Boer Stichting
Eerste steen Willem De Boer huis gelegd door founder mw. C. de Boer-Otten