Doelstelling
Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Dat is de missie van het Rode Kruis. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties.

Voedselhulp
Door inflatie en snel gestegen prijzen redden steeds meer mensen het niet. Ze hebben geen geld voor voldoende en voedzaam eten. Het gaat om een grote groep onzichtbare mensen: vooral ouderen, ongedocumenteerde alleenstaanden, eenoudergezinnen en kinderen uit huishoudens met lage inkomens of een vluchtelingenachtergrond. In een welvarend land als Nederland zou niemand zich zorgen moeten maken over eten. Daarom helpen we o.a. in de provincie Drenthe met voedselhulp door bijvoorbeeld het uitgeven van boodschappenkaarten waarmee mensen zelf de producten kunnen kopen die het hardst nodig zijn of ontbijtpakketten.