Beeldenpark De Havixhorst is door de tomeloze inzet van haar bestuur en ‘projectgroep’ (onbetaalde professionals) uitgegroeid tot een beeldentuin, waar op museale wijze een kunsthistorisch overzicht wordt gegeven van de Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst vanaf begin twintigste eeuw. De collectie wordt, aangevuld met wisselende thematentoonstellingen, gepresenteerd in de tuinen van de historische havezate De Havixhorst, gelegen in het Drentse Reestdal. Hier komen kunst, erfgoed, historie en natuur op prachtige wijze bij elkaar.

De C&W de Boer Stichting heeft twee beelden om niet in bruikleen beschikbaar gesteld voor het beeldenpark. Het beeld van ‘Bokje op het Ei’ (in 2010) staat prominent voor de ingang van de prachtige havezate. Ook het afgebeelde portret van ‘Beatrix met oogschaduw’ (in 2015) is door de C&W de Boer Stichting beschikbaar gesteld.

De focus zal de komende jaren vooral op informatievoorziening/cultuureducatie liggen.
De collectie beelden én havezate De Havixhorst zal worden ‘ontsloten’ voor zowel de ‘gewone’ bezoeker, jong en oud, leerlingen, en ook mensen met een visuele- of verstandelijke beperking. Kortom, deze fantastische plek zal nóg toegankelijker worden… in de breedste zin van het woord! Hiertoe zullen programma’s ontwikkeld worden voor verschillende doelgroepen. Zodat iedereen op zijn eigen manier en niveau kan genieten en leren van een bezoek aan Beeldenpark De Havixhorst.