Stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van eenzaamheid en sociaal isolement voor mensen die zelf niet in hun vervoersbehoefte kunnen voorzien.

Dit doen wij door laagdrempelig en betaalbaar deur-tot-deur-vervoer beschikbaar te stellen, uitgevoerd door vrijwilligers. Men kan een rit aanvragen voor een bezoek aan een arts, maar ook om boodschappen te doen of bezoek aan familie, kennissen of de kaartclub. Daartoe heeft de stichting een aantal kleine bussen rijden voor maximaal 8 personen, die zo nodig ook een rolstoel kunnen vervoeren.
Met o.a. de bijdrage van de C&W de Boer Stichting zijn wij in staat om een nieuw busje aan te schaffen om aan de toenemende vraag van onze passagiers te voldoen.