In Nederland is er in principe voor slachtoffers van een misdrijf, ongeval of ramp al veel goed geregeld. En toch komt het voor dat mensen, door hun slachtofferschap, in een (financiële) noodsituatie terecht komen. De gevolgen van een verkeersongeluk, huiselijk geweld, (online) seksueel misbruik, een (gewelds)misdrijf of oplichting hebben dan een té grote impact. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen plotseling hun inkomen of al hun spaargeld verliezen, gedwongen moeten verhuizen, maanden ziek thuis zitten of de zorgkosten zien opstapelen.

Steeds minder mensen hebben nog voldoende buffer om tegenslagen op te vangen. Het leidt dan tot nijpende en uitzichtloze situaties. Slachtoffers en hun gezinnen lopen vast en staan er, voor hun gevoel, alleen voor. Voor hen werkt het bestaande vangnet voor slachtoffers te langzaam of simpelweg onvoldoende. Ze vallen ‘tussen wal en schip’ en komen, door wat hen is aangedaan, dieper in de problemen.

Voor hen is er Noodhulp van Fonds Slachtofferhulp.

Met de bijdrage van de C&W de Boer Stichting aan deze Noodhulp helpt Fonds Slachtofferhulp mensen in nood in Drenthe.