Nu leren wat later is

Om te kunnen weten wat je later wilt worden, moet je eerst de wereld leren kennen. IMC Weekendschool laat jongeren die dat het hardst nodig hebben, kennis maken met uiteenlopende toekomstperspectieven, zodat ze hun voorkeuren, talenten en levensvaardigheden kunnen ontwikkelen en gemotiveerd richting kunnen geven aan hun eigen toekomst.

Het onderwijsconcept, ToekomstExpeditie wordt op basisscholen, weekendscholen en nieuwkomersscholen door heel Nederland gegeven en brengt leerlingen vanaf tien jaar in contact met professionals uit verschillende vakgebieden. Samen gaan ze op een expeditie naar levensechte situaties: leerlingen leren bijvoorbeeld diagnosticeren met een huisarts, programmeren met een ICT’er, vuurtjes blussen met de brandweer, debatteren met een wethouder, vonnissen met een rechter en reportages maken met een journalist, enzovoort. Omgekeerd nemen de leerlingen de gastdocenten ook mee op avontuur: door de onbevangenheid en nieuwsgierigheid van de leerlingen gaan de gastdocenten met andere ogen naar hun eigen beroep of vak kijken.

Met de bijdrage van de C&W de Boer Stichting kan IMC Weekendschool ToekomstExpeditie op verschillende basisscholen in de provincie Drenthe aanbieden.